· Dasyophthalma vertebralis (Butler, 1869). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Eresia erysice (Geyer, 1832). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Eurytides iphitas (Hübner, 1821). Família Papilionidae. Nome popular: borboleta
· Eurytides lysithous harrisinus (Swainson, 1822). Família Papilionidae. Nome popular: borboleta
· Eutresis hypareia imeriensis (Brown, 1977). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Heliconius nattereri (Felder & Felder, 1865). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
Hyalyris fiammetta (Hewitson, 1852). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Hyalyris leptalina leptalina (Felder & Felder, 1865). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Hypoleria fallens (Haensch, 1905). Família Nymphalidae. Nome Popular: borboleta
· Hypoleria mulviana (D'Almeida, 1945). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Joiceya praeclara (Talbot, 1928). Família Lyceanidae.Nome popular: borboleta
· Mechanitis bipuncta (Forbes, 1948). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta
· Melinaea mnaisas (Hewitson, 1855). Família Nymphalidae. Nompe popular: borboleta
· Moschoneura methymna (Godart, 1819). Família Pieridae. Nome popular: borboleta
· Napeogenis cyrianassa xanthone (Bates, 1862). Família Nymphalidae. Nome popular: borboleta